Doblougs Bryggeri ligger sentralt i Gudbrandsdalen like ved Ringebu og har en kapasitet på 2200hektoliter per år. Selskapets hovedaksjonær er Mikkel Dobloug.

Mikkels tippoldefar etablerte Aktieseslakabet Schous Bryggeri så tidlig som i 1837, og var dengangen ett av de første i landet. Det hadde lykkes Schou å importere Bayersk gjærkultur så tidlig som i 1842 som muliggjorde å produsere øl i store mengde på industrielt vis.

Schou var den første som kjøpte inn lastebil til å distribuere øl i Norge, ikke nok med at det var den første lastebilen i Norge, det var det første kjøretøy med kjennemerke registrert i landet.  Schou var en av de store industrialistene, i sin tid Norges største arbeidsgiver.

 

 

Mikkels oldemor Cecilie, født Schou, giftet seg med Ingar Dobloug og fikk fire barn. En av dem fikk også navnet Mikkel og er dagens eier sin bestefar. Cecilie kom til Gudbrandsdalen på 1930-tallet og kjøpte Per Gynt Gården med ”ølpenger” fra Schous. Med seg hadde hun sin nye mann operasanger Bjørn Talen, og sammen flyttet de til Vinstra for å komme seg bort fra byens sladder og mas. Cecilie brakte med seg mye av sine tradisjoner og vaner fra sitt liv i hovedstaden, og med seg hadde hun selvfølgelig øltradisjonen som familien så stolt var bærer av. På gården ble det dyrket humle, og det ble brygget øl av de forskjellige kornsortene fra området.

Doblougnavnet er forbundet med industri og for det meste trikotasje og tekstilindustri. Brødrene Dobloug ble etablert i 1870 av Birger og Mikkel Dobloug, med butikk i Storgaten 1 på hjørnet ved Kirkeristen. Brødrene Dobloug vokste raskt og ble på slutten av 1800 tallet et av de største og ledende varehus i landet. Mikkel Dobloug var ikke bare grosist og kjøpmann, han var brennende engasjert i politikk og samfunn. Han var med på å finansiere og starte avisen til redaktør Olaf Thommesen, i dag kjent som Verdens Gang. Han nektet også å sy inn sildesalaten i det norske flagget, og ble for dette kjent som flagg-Dobloug.

 

 

Da Mikkel i 2017 bestemte seg for å starte opp med ølbrygging var det naturlig å trekke inn fordums tid i arbeidet med å utforme både det visuelle og verdiene selskapet skulle tuftes på. Bryggstjernen til Doblougs tar utgangspunkt i det som på fagspråket kalles «brewers star» som ble brukt av Christian Schou på sitt bryggeri. I stjernen er den karakteristiske D en som varehuset Dobloug benyttet som logo i 116 år, omkranset av et tannhjul som symboliserer industrien som grunnstein for historien.

Selv om bryggeriet er ungt, med unge medarbeidere har vi i oss mye historie og verdier som strekker seg tilbake i tid. Doblougs har som mål å brygge ufiltrert øl med potent smak etter håndverkstradisjon og kvalitet.