Personvernerklæring

  • 17. mars 2019

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder er på vegne av Doblougs Bryggeri AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer adferdsmønstre på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte navigerer på siden, og eventuelt kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og epostadresse dersom du har gitt oss denne.

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service på e-post, telefon og SMS. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere
personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til
det.

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi har mottatt lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom
på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til
Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@doblougs.no

Doblougs Bryggeri AS
Arsenalvegen 2, 2630 Ringebu