På Doblougs Bryggeri ønsker vi å bidra til en mer opplyst debatt om skatt, avgifter, private familiebedrifter og innskudd til felleskassen, ved å vise hva vi betaler i skatter og avgifter til storsamfunnet gjennom næringsvirksomheten vår.

Statens inntekter via skatter og avgifter gjør seg særlig gjeldende for norske industribedrifter, og eiere av disse bedriftene. Pengene som politikerne deler rundhåndet ut til gode, og mindre gode formål kommer fra inntekter som er avhengig av verdiskapningen som skjer i privat sektor, som på sin side er med på å finansiere verdiskapningen i offentlig sektor. Jo mindre privat sektor er i ett land, desto mindre penger blir det til å drifte staten. Vi vil derfor oppdatere månedlig hva vi har betalt inn til felleskapet via avgifter, skatter med mer, for å vise vårt bidrag til både sysselsetting men også inntekter til felleskapet.