Norsk avgiftspolitikk

Doblougs har siden oppstart 1 .februar 2018 innbetalt kroner 830.000.- i alkoholavgift til staten. Alkoholavgiften utgjør en stor del av kostnadene ved tilvirkning av alkohol. Statens satser for 2018 er av Stortinget satt til 22.07.- per liter alkohol opp til 4.7%Alc.  Dette utgjør kroner 7.30.- per flaske øl eks MVA.

Alkoholavgiften er innført for å dempe etterspørsel etter alkohol, samt betale for de eksternaliteter/kostnader alkoholkonsum påfører felleskapet.

På Doblougs Bryggeri ønsker vi å bidra til en mer opplyst debatt om skatt, avgifter, private familiebedrifter og innskudd til felleskassen, ved å vise hva vi betaler i skatter og avgifter til storsamfunnet gjennom næringsvirksomheten vår.

Statens inntekter via skatter og avgifter gjør seg særlig gjeldende for norske industribedrifter, og eiere av disse bedriftene. Pengene som politikerne deler rundhåndet ut til gode, og mindre gode formål kommer fra inntekter som er avhengig av verdiskapningen som skjer i privat sektor, som på sin side er med på å finansiere verdiskapningen i offentlig sektor. Jo mindre privat sektor er i ett land, desto mindre penger blir det til å drifte staten. Vi vil derfor oppdatere månedlig hva vi har betalt inn til felleskapet via avgifter, skatter med mer, for å vise vårt bidrag til både sysselsetting men også inntekter til felleskapet.