Doblougs Bryggeri er medlem i Grønt Punkt Norge og tar således ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Grønt Punkt som er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Bryggverket vårt gjenvinner selv varme og vann. All varme fra koking og vasking samt varmeutveksler lagres og benyttes til å varme opp det kalde vannet som skal brukes til å lage ny vørter. Vannet som brukes til kjøling gjenvinnes tilbake i vanntanken og brukes til neste brygg. Dette reduserer energibruken og sløsing med vann.

Vi oppfordrer alle våre kunder om å ha et bevisst forhold til avfall, gjøre en innsats for å kildesortere, og velge vekk produkter som er pakket inn i overdreven emballasje.  Vi blir veldig glade om du leverer alle glassflasker, korker og pappembalasje på ditt nærmeste glasshåndteringsanlegg eller returstasjon. På denne måten kan glasset, pappen og metallet få nytt liv og bli til isolasjon, bæremasse i veier og mye mer.